Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Addenda II / Gener 2023 // Gener 2023

 • IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

  Llei 7/2022 de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2023

 • Principals novetats tributàries introduïdes per l'ordre de mòduls per a 2023
 • El sistema de visita virtual en els procediments tributaris
 • Principals mesures fiscals contingudes en la llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents
 • Aplicació de la reducció en l'irpf sobre plans de pensions percebuts en diferents exercicis
 • Moratòria comptable per a 2023 i 2024 després del repunt de concursos de creditors de novembre de 2022
 • Entrada en vigor del nou impost temporal de solid
 • Novetats fiscals contemplades en el reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la palma i a altres situacions de vulnerabilitat
 • Disposicions publicades Gener 2023
 • Calendari fiscal Gener 2023
 • Addenda: Mesures tributàries incloses en la llei 31/2022, de 28  de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2022

 

Veure butlletí