Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Gener 2022

  • PUBLICADA AL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS RESPECTE A 2021 L'ORDRE DE MÒDULS PER A 2022.
  • CANVI DE CRITERI DEL TEAC: OBLIGA A L'ADMINISTRACIÓ A REGULARITZAR ÍNTEGRAMENT L'IVA, SENSE NECESSITAT QUE EL CONTRIBUENT HO RECLAMI.
  • NOVES BONIFICACIONS EN IMPOSTOS LOCALS I PRÒRROGA DE LA REBAIXA DE TIPUS IMPOSITIUS DE L'IVA.
  • EL TRIBUNAL SUPREM ES MANIFESTA SOBRE LA COM-PENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN DECLARACIONS EXTEMPORÀNIES.
  • MODIFICACIONS EN ELS MODELS 303, 347, 05 i 06.
  • MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES.
  • CALENDARI FISCAL // GENER 2022
  • ADDENDA
Veure butlletí