Videos

Vídeos sobre l'actualitat fiscal

INCENTIUS FISCALS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA // Novembre 2021

INCIDÈNCIES DE LA COVID-19 A LA RENDA 2020 // Abril 2021

NORMES D'INTERÈS TRIBUTARI // Febrer 2021